Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1032/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΨΣΡ46907Θ-Ρ7Κ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1032/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 10:44:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΣΡ46907Θ-Ρ7Κ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου