Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 244/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΨΦΦ46907Θ-8ΘΘ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 244/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 01/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/11/2023 13:37:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΨΦΦ46907Θ-8ΘΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου