ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ HOLTER-ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ-ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ-ΜΕΙΩΤΗΡΑ Ο2-ΑΡΠΑΓΩΝ ΡΑΓΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 6Ψ2Ι46907Θ-0ΝΡ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ HOLTER-ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ-ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ-ΜΕΙΩΤΗΡΑ Ο2-ΑΡΠΑΓΩΝ ΡΑΓΑΣ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 13:13:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ψ2Ι46907Θ-0ΝΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου