Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 485/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΠΛΨ46907Θ-ΔΛ9

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 485/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 28/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/11/2023 11:09:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΠΛΨ46907Θ-ΔΛ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου