Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1282 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΩΒΡ46907Θ-ΓΦΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.1282 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 10:39:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΒΡ46907Θ-ΓΦΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου