ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 49/2023 CPV: 33198000-4, 33631600-8, 33198200-6 – ΑΔΑ: 6ΟΔΠ46907Θ-Κ94

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΑΡ. ΔΙΑΚ. 49/2023 CPV: 33198000-4, 33631600-8, 33198200-6
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 13:38:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΔΠ46907Θ-Κ94
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου