ΧΕ-2281 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΥΣΙΜΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6Ο4Χ46907Θ-ΙΩ8

Θέμα: ΧΕ-2281 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΑΥΣΙΜΑ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:04:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ο4Χ46907Θ-ΙΩ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου