ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 28mm – ΑΔΑ: 6Ω3Ψ46907Θ-Δ3Υ

Θέμα: ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ 28mm
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 12:56:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ω3Ψ46907Θ-Δ3Υ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου