ΧΕ-2288 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ – ΑΔΑ: 6ΝΘ946907Θ-ΥΦ2

Θέμα: ΧΕ-2288 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2023 14:58:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΘ946907Θ-ΥΦ2
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου