Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2605/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6ΜΙΒ46907Θ-ΩΝΚ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 2605/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 11:51:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΙΒ46907Θ-ΩΝΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου