Κατάθεση προσφοράς για την ανάδειξη παρόχου: «Τοποθέτησης/διαμόρφωσης εγκαταστάσεων Σταθμών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Ηλεκτροκίνησης» – ΑΔΑ: 6ΜΙΠ46907Θ-3ΜΦ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την ανάδειξη παρόχου: «Τοποθέτησης/διαμόρφωσης εγκαταστάσεων
Σταθμών επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και Ηλεκτροκίνησης»
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 14:49:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΙΠ46907Θ-3ΜΦ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου