ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: 6ΜΦ346907Θ-ΝΡΒ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 08:51:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΦ346907Θ-ΝΡΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου