Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 120/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Λ7Ρ46907Θ-ΙΔΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 120/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 29/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 08:38:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Λ7Ρ46907Θ-ΙΔΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου