ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023 – ΑΔΑ: 6ΚΗΜ46907Θ-6ΟΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ-ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 12:42:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΚΗΜ46907Θ-6ΟΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου