ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 88/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED» – ΑΔΑ: 6Κ7Χ46907Θ-ΤΜΨ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 88/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:
«ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED»
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 14:55:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ7Χ46907Θ-ΤΜΨ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου