Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1216/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Κ3Ω46907Θ-ΦΒ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1216/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 10:36:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ3Ω46907Θ-ΦΒ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου