ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ – ΑΔΑ: 6Κ1546907Θ-ΜΔΧ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΤΙΟΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ημερομηνία: 08/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/11/2023 10:34:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Κ1546907Θ-ΜΔΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου