Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΟΝΟΜΕΤΡΟΥ. – ΑΔΑ: 6ΗΝΜ46907Θ-7ΕΑ

Θέμα: Έγκριση σκοπιμότητας και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια ΜΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΟΠΤΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΟΝΟΜΕΤΡΟΥ.
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 12:50:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΝΜ46907Θ-7ΕΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου