Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΙΗ546907Θ-ΟΛ9

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 09/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2023 13:30:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΗ546907Θ-ΟΛ9
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου