ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ: για την κάλυψη εξόδων του δικηγόρου «ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ». – ΑΔΑ: 6Ι6Α46907Θ-ΤΕΠ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ: για την κάλυψη εξόδων του δικηγόρου «ΓΚΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
Ημερομηνία: 13/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/11/2023 15:03:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι6Α46907Θ-ΤΕΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου