Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1108/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6Ι1Ζ46907Θ-1Ξ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1108/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 27/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 14:43:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι1Ζ46907Θ-1Ξ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου