ΧΕ-2357 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 214/2023 – ΑΔΑ: 6Γ9446907Θ-Κ1Θ

Θέμα: ΧΕ-2357 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 214/2023
Ημερομηνία: 30/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 08:35:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Γ9446907Θ-Κ1Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου