Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1261/2023πράξη. – ΑΔΑ: 6ΦΟΑ46907Θ-Δ7Ι

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1261/2023πράξη.
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 08:55:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΟΑ46907Θ-Δ7Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου