ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ Μόσχευμα e-PTFE “Lifespan” – ΑΔΑ: 6ΦΜ346907Θ-ΥΔΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ Μόσχευμα e-PTFE “Lifespan”
Ημερομηνία: 23/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 13:43:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΜ346907Θ-ΥΔΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου