Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5 Χ 9cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΦΦΩ46907Θ-1ΩΤ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5 Χ 9cm» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 11:27:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΦΩ46907Θ-1ΩΤ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου