ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 6ΦΕ346907Θ-ΖΒΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 14:59:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΕ346907Θ-ΖΒΩ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου