ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 15Χ15 & 22Χ23 – ΑΔΑ: 6ΦΧ646907Θ-Γ5Ρ

Θέμα: ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΦΡΩΔΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ 15Χ15 & 22Χ23
Ημερομηνία: 21/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023 14:29:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΧ646907Θ-Γ5Ρ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου