ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 6ΕΤ846907Θ-ΙΣΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΤΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ.ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 06/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/11/2023 14:07:05
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΤ846907Θ-ΙΣΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου