ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ/ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ- ΜΟΝΙΤΟΡ – ΑΔΑ: 6ΕΝΦ46907Θ-Κ2Η

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ/ΣΩΜΑΤΙΚΟΥ ΟΞΥΜΕΤΡΟΥ- ΜΟΝΙΤΟΡ
Ημερομηνία: 15/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/11/2023 11:00:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΝΦ46907Θ-Κ2Η
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου