Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΣΥΡΡΑΦΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΕΗΚ46907Θ-27Δ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΥΡΤΟΣ ΚΥΚΛΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΗΡΑΣ, ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟΣ ΚΟΠΤΟΡΑΠΤΗΣ, ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ/ΣΥΡΡΑΦΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 14:35:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΗΚ46907Θ-27Δ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου