ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ COVID – ΑΔΑ: 6ΕΑΙ46907Θ-ΦΦΥ

Θέμα: ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ COVID
Ημερομηνία: 28/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/11/2023 09:14:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΑΙ46907Θ-ΦΦΥ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου