ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙ Μ.Χ. ΔΙΑΣΤ.:71cm X 142,2cm ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 2,5cm ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ 10Χ10cm KOΛΛΑΓΟΝΟ SPRAY 75ml – ΑΔΑ: 6ΧΒΡ46907Θ-3ΩΧ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΧΑΛΙ Μ.Χ. ΔΙΑΣΤ.:71cm X 142,2cm
ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗ 2,5cm
ΓΑΖΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 12-ΠΛΗ 10Χ10cm
KOΛΛΑΓΟΝΟ SPRAY 75ml
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 14:39:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΒΡ46907Θ-3ΩΧ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου