Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 141/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΧΠΣ46907Θ-Χ5Υ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 141/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 10:04:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΠΣ46907Θ-Χ5Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου