Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2732/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 6ΧΠΕ46907Θ-Μ7Δ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2732/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 12:02:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΠΕ46907Θ-Μ7Δ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου