ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER S-35 LINE – ΑΔΑ: 6Χ5Λ46907Θ-ΟΥΠ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΑ ΔΙΠΛΟΤΡΟΧΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ
ΛΕΠΙΔΕΣ ΜΙΚΡΟΤΟΜΟΥ FEATHER S-35 LINE
Ημερομηνία: 20/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/11/2023 08:00:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ5Λ46907Θ-ΟΥΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου