Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «TONER MS410» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΑΦΞ46907Θ-ΔΧΚ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «TONER MS410» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 17/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/11/2023 14:08:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΦΞ46907Θ-ΔΧΚ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου