Κατάθεση προσφοράς για την ανάδειξη παρόχου: «Προμήθειας & Εγκατάστασης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων» – ΑΔΑ: 6ΑΑ346907Θ-Γ1Π

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την ανάδειξη παρόχου: «Προμήθειας & Εγκατάστασης Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων»
Ημερομηνία: 01/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 14:39:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΑ346907Θ-Γ1Π
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου