ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚ. 55/2023 ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ-ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ CPV: 33141300-3 & 33194000-6 – ΑΔΑ: 6Α9Κ46907Θ-ΒΝΗ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΡΙΘ.ΔΙΑΚ. 55/2023 ΓΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ-ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ CPV: 33141300-3 & 33194000-6
Ημερομηνία: 27/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 12:07:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Α9Κ46907Θ-ΒΝΗ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου