ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΛΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΑΔΑ: 69ΥΧ46907Θ-ΦΡΖ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΣΤΟΛΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/11/2023 14:48:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΥΧ46907Θ-ΦΡΖ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου