Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400# ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ GLOSAIR» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 69Δ746907Θ-Ω10

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ GLOSAIR 400# ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ GLOSAIR» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 09/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/11/2023 13:40:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69Δ746907Θ-Ω10
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου