ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (BUGIE) ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΤΣΕΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ – ΑΔΑ: 698646907Θ-Τ57

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ (BUGIE)
ΣΤΑΤΩ ΟΥΡΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟ
ΠΕΤΣΕΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑΚΕΚΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
ΧΑΡΤΙ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΕΣ
Ημερομηνία: 27/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/11/2023 08:08:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 698646907Θ-Τ57
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου