ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ-ΜΠΕΚΑ – ΑΔΑ: 68ΩΗ46907Θ-8ΙΠ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΑΚΟΥ-ΜΠΕΚΑ
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 08:31:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΩΗ46907Θ-8ΙΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου