ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5Χ9cm ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΟΥΡΩΤΟ) Ράμμα Νο 4/0 πολύκλωνο πολυεστέρα, με μία βελόνα 3/8 κόπτουσα, μήκος ράμματος 13mm. Χρώματος λευκού. – ΑΔΑ: 67ΥΠ46907Θ-Ο52

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ 2,5Χ9cm
ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΕΣ ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ
ΡΥΓΧΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ (ΣΟΥΡΩΤΟ)
Ράμμα Νο 4/0 πολύκλωνο πολυεστέρα, με μία βελόνα 3/8 κόπτουσα, μήκος ράμματος 13mm. Χρώματος λευκού.
Ημερομηνία: 22/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 08:31:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΥΠ46907Θ-Ο52
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου