Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.273 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 66ΥΛ46907Θ-45Ξ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.273 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 03/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/11/2023 12:16:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΥΛ46907Θ-45Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου