ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 66ΔΓ46907Θ-54Χ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΡΟ ΠΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 14:14:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΔΓ46907Θ-54Χ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου