ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10Χ20cm – ΑΔΑ: 660Ι46907Θ-Η9Ψ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΓΑΖΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ 10Χ20cm
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 07:58:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 660Ι46907Θ-Η9Ψ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου