Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ UPP 110 HD» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 65ΝΩ46907Θ-ΤΘΕ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΧΑΡΤΙ ΥΠΕΡΗΧΩΝ UPP 110 HD» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 24/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/11/2023 10:47:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΝΩ46907Θ-ΤΘΕ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου