ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ – ΑΔΑ: 641846907Θ-ΒΜΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΤΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ
ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΠΡΕΪ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗΣ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 07:49:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 641846907Θ-ΒΜΟ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου