ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ D.J. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: 63ΥΙ46907Θ-ΞΗΜ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ D.J. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 16/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/11/2023 13:04:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΥΙ46907Θ-ΞΗΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου