ΧΕ-2286 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 743/2023 & ΧΕ 684/2023 & ΧΕ 1369/2023 – ΑΔΑ: 63ΘΥ46907Θ-ΣΔΕ

Θέμα: ΧΕ-2286 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 743/2023 & ΧΕ 684/2023 & ΧΕ 1369/2023
Ημερομηνία: 14/11/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2023 14:59:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΘΥ46907Θ-ΣΔΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου